Dynamické skládání balíčků

Vytváření produktů je záležitost nejprve strategická, později pak představuje náplň produktového manažera. Systém is>tour umožňuje sestavovat produkty s velkou mírou volnosti. Po definici produktů může nechat uživatel systém dále pracovat nezávisle na produktovém manažerovi, skládat produkty, zjišťovat dostupnost a kalkulovat ceny.

Skládání produktového balíčku

V inventárním systému jsou uloženy kapacity ubytování, dopravy a služeb. Jsou zde uloženy také popisy a fotografie zařízení i polotovary nakupované od partnerských organizací.

Z jednotlivých komponent uložených v inventárním systému kombinuje produktový manažer balíček, který bude prezentován pod společným označením. Doprava i ubytování se do balíčku vkládá jen označením hotelu či podporovaných dopravních linek. Dostupnost kapacity nebo náklady jednotlivých komponent v počátku produktový manažer neřeší.

Každý balíček může patřit do různých katalogů, do různých míst v rámci stromové struktury zemí a destinací a může být také řazen z hlediska typu či kategorie. Všechny důležité číselníky jsou uživatelem editovatelné, takže vytvořit novou produktovou řadu je otázka minuty.

Textové popisy a fotografie

Pro usnadnění popisu zájezdu jsou k dispozici šablony definující osnovu textu. Osnova se skládá z odstavců v definovaném pořadí. K editaci odstavců jsou k dispozici snadné WYSIWYG nástroje.

Fotografie vztažené k ubytovací kapacitě, destinaci, službě či dopravě jsou uloženy v centrálním archivu. K produktovému balíčku může uživatel připojit fotografie objektů, které byly do balíčku vloženy, nebo může vkládat nové obrázky přímo ze svého disku.

Jednotlivé odstavce i fotografie mohou mít příznak, kde mají a kde nemají být prezentovány, na webu se tak neobjeví interní textové poznámky a do katalogu se zase nedostanou obrázky, které jsou pouze v rozlišení pro web.

Textové popisy i fotografie mohou být prezentovány:
  • v katalogu (resp. při exportu do DTP)
  • na www stránkách
  • v terminálu prodejců
  • operátorovi na call centru a v pobočkách
  • apod.

Systém umožňuje zkopírovat textové popisy a fotografie evidované u jednotlivých zařízení do aktuálního produktového balíčku, kam jsou tato zařízení připojena.

Systém umožní i vytvořit nový balíček klonováním ze starého, včetně textových popisů a fotografií a nový produkt vytvořit pouze jeho modifikací.

Tvorba termínů

Termíny jsou tvořeny z dostupných rotací dopravy, nebo je může volit produktový manažer ručně. K ruční tvorbě termínů jsou k dispozici nástroje pro hromadné vytváření termínů zadáním pravidel tvořeného seriálu.

Vedle termínů představujících datum a počet nocí umožňuje systém zadávat též prodejní období, ze kterých pak probíhá rezervace libovolného data.Kalkulace cen

Poté, co je složen produktový balíček, definuje se v systému struktura ceníkových položek a k těmto položkám se pak pro jednotlivé termíny či prodejní období kalkulují ceny.

Definice ceníkových položek

Ceníková položka je jednotka, pro kterou se předem počítají ceny. Z ceníkových položek a termínů se pak vytvářejí ceníkové listy.

Položky se dělí na základní ceny a příplatky, položka může mít cenu vztaženou na osobu, na jednotku, může se vztahovat jen k některým variantám dopravy či délky pobytu. Cena se může pro jednotlivé termíny či dle období měnit, nebo může zůstat konstantní.

Základní ceníkové položky se většinou skládají z řady kapacit. Běžná ceníková položka „dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji“ u některého zájezdu například obsahuje dvě letenky, ubytování, pojištění, transfer a řadu dalších služeb.

Aby systém věděl, co rezervovat v případě, kdy uživatel zvolil tuto položku, nebo naopak kterou ceníkovou položku použít na aktuálně rezervované kapacity, existuje v systému schéma vazeb, které zajistí doplnění všech souvisejících prvků, i když uživatel zvolil jen některé z nich.

Schéma velmi ulehčuje práci, ale není v žádném případě black boxem, uživatel je schopen velmi přesně tyto vazby volit a mít tak přesný přehled nad tím, co se bude později rezervovat či započítávat do ceny.

Výpočet režijního ceníku

Na základě znalosti skladby zájezdu i ceníkových položek umí systém vytvořit tzv. „režijní ceník“.

Pro každý termín a ceníkovou položku zjistí proces tvorby ceníku informace z inventárního systému. Bude vždy zjištěna nákladová cena všech složek ve skutečných časech a množstvích použití, cena režijních nákladů, vyhledají se všechny související příplatky i nákupní slevy. Na základě toho pak bude stanovena režijní cena.

Pro naprostou jistotu výpočtu může uživatel pro kteroukoli cenu sestavit tzv. „nákladovou účtenku“, kde uvidí jak a z jakých složek cena pro daný termín vznikla.

Ladění koncových cen

Vedle automatického výpočtu kompletního ceníku s režijními cenami pak systém připraví také kompletní ceník koncových cen, a to aplikací marže na režijní ceny. Systém je schopen respektovat distribuční křivky marže podle času i typů položek. V okrajových částech sezony tak můžete aplikovat marže nižší než ve špičkách, popřípadě naopak.

Systém respektuje řadu metod zaokrouhlování či tvorbu „Ba’tovských cen“.

Když je automaticky vytvořen koncový ceník, přichází na řadu ruční doladění cen. Zde aplikuje produktový manažer znalost trhu a příslušným způsobem zvyšuje či snižuje ceny, aby tak zajistil co nejoptimálnější prodej.

Exporty ceníků

Ceníky jsou ve výsledku rozsáhlými tabulkami. V interaktivních mediích, jako je internet či rezervační systém to nevadí, neboť uživatel dostane jen to, co jej opravdu zajímá, ale v tištěných materiálech by byly tyto tabulky nepřehledné.

Systém obsahuje speciální transformaci přes XSLT šablony, díky kterým je možné sestavovat ceníky do přehledných XLS souborů či zobrazovat takováto schémata na www stránkách.

Zveřejňování ceníků, Last moment ceny

Protože náročná příprava ceníků vyžaduje řadu ladění a mnohdy i generací cen v odstupu týdnů či měsíců, odlišuje systém přípravu cen a jejich zveřejnění.

Úprava koncové ceny se v systému objeví okamžitě, nebo se v nastavenou dobu zveřejnění. Jedním zásahem tak automaticky putuje informace na web, do nově tištěných prezentací, nebo se rozesílá ve formě e-mailu s last momentovými nabídkami.

Taktéž jsou k dispozici hromadné nástroje na úpravu koncových cen, které umožní změnit najednou mnoho desítek či stovek cen, podle přesně zadaných parametrů.Exporty katalogů a cen

Systém obsahuje řadu exportních funkcí, které umožní popisy zájezdů, fotografie i ceny exportovat do XML balíčků, či adresářové struktury a zajistit tak komunikaci s partnery. To je využito především pro:


  • Export obsahu katalogů pro DTP studio (včetně fotografií v DTP kvalitě)
  • Export popisu zájezdů a ceníků pro jiné prodejce a internetové portály
  • Export velkoobchodních ceníků i s objednávkovými kódy pro automatický velkoobchodní prodej kapacit

Proč Magicware

Máme zkušenosti, znalosti a úspěchy
Jsme nadšení pro to, co děláme
Jsme česká společnost s mezinárodním působením
Máme vize a dokážeme se připravit na budoucnost
Díky širokému použití systému umíme dělit náklady
Máme silnou podporu celého životního cyklu aplikace