Představení produktu

V současnosti je trendem, že invence a zlepšování služeb při zachování stejné ceny poráží konkurenci. Je potřeba přicházet na trh se zcela novými produkty pro nové cílové skupiny.

Jít s těmito trendy Vám umožní silný informační systém, který sníží podíl manuální práce, zvýší produktivitu a zlepší přehled nad aktuálním stavem nejen prodeje, ale i všech souvisejících procesů.

Zájezd jako balíček

Produkt (např. zájezd) je pro systém is>tour balíček složený ze služeb a produktů podle uživatelem definované logiky. Jednotlivé termíny, ceny či dostupnost kapacit se pak samy počítají a ověřují podle logiky nadefinované v balíčku.

Je velmi snadné přidávat další termíny či doprovodné služby. Balíček lze dále kopírovat či klonovat a vytvářet tak modifikace produktu pro nové cílové skupiny.

Průběžné analýzy

Zlaté pravidlo managementu praví, že co neměřím to neřídím. Řada is>tour umožňuje produktovým či prodejním manažerům sledovat stav prodeje, přípravy sezony, obsazení kapacit, přidělování slev a další parametry. Mohou tak rychleji reagovat a svá rozhodnutí mají o co opřít.

Klient obsloužený on-line

Systém klienta provede objednávkou od definicí požadavku přes reálnou rezervaci kapacit, vystavení cestovní smlouvy, platbu on-line případně až po on-line odbavení. To vše bez účasti operátora, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Stejně jako klient může být rychle a plnohodnotně obsloužen i prodejce.

Méně práce a více invence

Informační systém is>tour odstraní většinu manuální práce a osvobodí tak část doposud vytížených pracovních sil. Díky univerzalitě přinese nové možnosti a rychlost v tvorbě produktů. Využijte takto vzniklý potenciál k vytvoření nových produktů, ke hledání nových a dosud nenaplněných bílých míst na trhu, k rychlé zpětné vazbě a reakci na každý pohyb trhu

Jak produktová řada is>tour vznikla

is>tour byl vyvinut po mnoha letech spolupráce s předními tour-operátory na poli incommingu a v posledních sedmi letech též s předními tour-operátory na poli outgoingu. Nová generace produktů postavených na frameworku Magic2G tedy vznikla po důkladném zanalyzování potřeb společností, pohybujících se ve všech oblastech turismu.

Našim cílem je zoptimalizovat a zprůhlednit pracovní procesy, od nákupu kapacit až po konečné vyhodnocení sezóny. Protože víme, jak důležitá je v celém systému stránka prodeje, podporuje náš systém různé obchodní kanály (prodej přes prodejce, přes pobočku, přes call centrum, přes web). Abychom Vám pomohli snížit náklady, vytváříme automatické procesy, které dokáží na základě vetknuté logiky zpracovat a vyrobit velké množství produktů najednou.

Produktová řada is>tour není jen dodávkou technologií, je především dodávkou řešení !

 

Dynamický systém pro moderního tour-operátora

Produktová řada is>tour se skládá z modulů, které lze podle potřeby kombinovat v různém rozsahu funkcí. Některé moduly lze také přenášet mezi produktovými řadami.

Výstupní sestavy Inventární systém Tvorba produktu Rezervační systém Vyhledání zájezdu Redakční systém

 

Inventární systém

Tato část obsahuje evidenci nakoupených kapacit, zboží a služeb. Uživatelsky jsou evidovány zařízení, vzory a konkrétní zajištěné kapacity v čase. K nakoupeným kontingentům je evidována cena a další podmínky nákupu. Cena může být vztažena na jednotky, na osoby či například na konkrétní věk dítěte atd. Systém eviduje i popis a fotografie související s objektem a počty rezervací či prodejů jednotlivých jednotek.
Agenda obsahuje tyto evidence:
  • charterové letenky
  • linkové letenky
  • dálkové autokary
  • další typy dopravy (lodní, železnice apod.)
  • ubytování
  • kulturní akce
  • ostatní služby

Více informací...

Tvorba produktu

Uživatel sám skládá dynamický balíček výsledného produktu. Systém vždy eviduje schéma, ze kterého se balíček skládá a podle jednotlivých termínů pak nahlíží do příslušných kontingentů a cen, aby spočítal režijní cenu.

Podle definovaných pravidel se vytváří z režijní ceny cena koncová připočtením marže. Jakákoli část procesu je individuálně ovlivnitelná uživatelem.

Více informací...

Rezervační systém

Hlavní důraz práce rezervačního systému je kladen na automatické procesy - od vyhledávání přes rezervace až po potvrzení prodeje a přípravu cestovních dokumentů. Cílem je provádět reálné rezervace on-line, ať již je partnerem systému zákazník, prodejce, či vlastní operátor.

Rezervace přes www stránky probíhají podle striktních pravidel. Nezaškolený uživatel tak nemůže udělat chybu, např. rezervovat více osob než je kapacita pokoje, rezervovat pokoj který není k dispozici, či vynechat povinný poplatek.

Rezervace přes terminál (opět s přístupem přes internetový prohlížeč) dává uživateli větší volnost a přehled nad aktuální situací prodeje. Rezervace lze sestavit i v případě, že nejsou stanoveny ceníkové položky a ocenění provést dodatečně.

Více informací...

Výstupní sestavy

Výstupní sestavy zajišťují předávání informací okolnímu světu prostřednictvím uživatelsky editovatelných šablon tiskových sestav. Mezi tiskové sestavy patří rooming listy a dopravní seznamy, statistiky, grafy a nakonec i on-line sestavování pokynů k odbavení na míru konkrétního klienta.

Systém tiskne i různé vstupenky, vouchery a statistiky prodeje.

Více informací...


Další řešení

Vedle činností tour-operátora je možné některé části systému využít také pro realizaci internetového portálu pod vlastním designem www stránek, či pro realizaci prodeje produktů různých tour-operátorů na straně prodejce.

Využitím nástrojů řady is>tour využije provozovatel synergii opakovaně použitelných komponent a zkušeností z řady podobných produktů za pouhý zlomek ceny, která by byla potřeba na vlastní vývoj obdobného systému. Vlastní design www stránek i jejich dodavatel ale může být zachován.

Řešení pro prodejní portál

Řada is>tour nabízí všechny nástroje, které potřebuje provozovatel internetového portálu v cestovním ruchu pro budování a provoz svého obchodního řešení.

Univerzální vyhledávací jádro

Jedná se o databázový stroj, který umí přijímat informace o zájezdech z jiných rezervačních systémů. Příjem dat je uživatelsky konfigurovatelný, není tedy třeba nové zdroje dat řešit úpravou systému, ale stačí pouhé nastavení. Systém řeší aktuálnost záznamů, odstraňování duplicit v číselnících i překlady různých názvů položek číselníků zasílaných různými partnery.

Propojení s www stránkami je zajištěno formou dynamických objektů, vkládaných do www stránek. Tyto objekty zajistí okno pro zadání vyhledávacích kriterií, výpisy nalezených zájezdů, či detailní popis vybraného zájezdu.

K vlastnímu vyhledávacímu jádru je možné připojovat také terminály prodejců, s vlastním rezervačním systémem.

Více informací...

Redakční systém řady is>content

Nad stejným frameworkem jako produkty řady is>tour je připraven též redakční systém pod názvem is>content.

Redakční systém je určen ke stavbě a provozu řady www projektů. Umožňuje definovat šablony, spravovat stránky ve WYSIVIG editoru, pracovat na SEO optimalizaci. Do stránek připravených v redakčním systému lze vkládat komponenty pro vyhledávání zájezdů v universálním vyhledávacím jádru a i komponenty pro zobrazení výsledků.

Využití redakčního sytému is>content není bezpodmínečně nutné, sestavení www stránek může být realizováno i jinými nástroji.

I v případě, že se uživatel rozhodně přejít na redakční platformu sytému is>content dodatečně, není investice do vytvoření www stránek ztracena, neboť tento nový redakční systém je schopen převzít kompletní strukturu, design i kód původních stránek a zachovat tak práci grafiků, textařů a výsledky detailního ladění www prezentace.

Více informací...

Řešení pro prodejce

Řada is>tour nabízí vše co potřebuje prodejce pro vyhledávání zájezdů, rezervaci a evidenci prodaných zájezdů od jiných tour-operátorů.

Rezervační systém

Rezervační systém, který je součástí řady is>tour neslouží jen k rezervaci vlastních produktů, ale též k evidenci osob a kapacit rezervovaných přes partnerské systémy.

Výhodou využití rezervačního systému pro prodejce je přesná evidence všech zprostředkovaných obchodů a centrální evidence vlastních zákazníků. Uživatel tak může evidovat stálé zákazníky a nové rezervace provádět s využitím již evidovaných dat.

Individuální cesty

Využití vazeb systému do dalších rezervačních systémů může prodejce využít i k sestavení individuální cesty.

Do rezervačního čísla tak skládá letenky a ubytování nalezené v partnerských systémech, provádí on-line rezervace, on-line potvrzuje prodej, vytváří cestovní smlouvy apod. Vše je evidováno v centrální databázi systému, jednotlivé rezervace si evidují i expirační čas získaný od dodavatele.

Systém umožní prodejci evidovat a poskytovat vlastní slevy či bonusy pro stálé klienty. Rezervační systém může být doplněn o vedení pokladen a propojován s různými ekonomickými systémy.

Výstupní sestavy

Výstupní sestavy obsahují statistiky a grafy prodeje, seznamy realizovaných obchodů od jednotlivých dodavatelů či TOP žebříčky jednotlivých obchodníků prodejce, aby tak mohli být výkonní pracovníci odměňováni podle obratu dosaženého v daném měsíci. Pokud zavede uživatel vlastní parametry obchodu (uživatelsky definované číselníky), lze zobrazovat grafy i podle těchto parametrů.

Proč Magicware

Máme zkušenosti, znalosti a úspěchy
Jsme nadšení pro to, co děláme
Jsme česká společnost s mezinárodním působením
Máme vize a dokážeme se připravit na budoucnost
Díky širokému použití systému umíme dělit náklady
Máme silnou podporu celého životního cyklu aplikace