Co je framework "Magic2G" ?

Framework Magic2G je základem rozsáhlých informačních systémů.

Všechny agendy či moduly tak využívají shodných vlastností, jako je
    • grafický vzhled
    • logika chování pracovní plochy
    • správa přístupových práv atd.

Framework představuje integrační základnu.

Pracovní plocha a pop-up okna

Systém je spuštěn na serveru a je spravován přes internetový prohlížeč. Po vstupu do systému má uživatel k dispozici pracovní plochu, ve které se odehrává práce se systémem. Na pracovní ploše se otevírají pop-up okna, představující agendy, či jednotlivé objekty.

S okny lze pracovat jako s klasickými Windows okny, ale odehrávají se jen v jednom otevřeném prohlížeči (např. jako listy v MS Excel). Systém tedy neobtěžuje uživatele množstvím otevíraných oken prohlížeče. Otevřená okna spolupracují a předávají si zvolené údaje.

V systému je připravena řada objektů, se kterými uživatel provádí operace a procesy. Objekty se sdružují do agend. Objektem může být například hotel, agendou je pak správa hotelů. Každá agenda obsahuje vyhledávání objektů podle mnoha různých parametrů. Každý objekt nese řadu informací, které jsou pak přehledně členěny do záložek

Popsaná logika je nesena základním frameworkem Magic2G a je společná pro všechny produktové řady a všechny agendy. Vlastnosti objektů a práce s nimi jsou řešeny universálními prvky, takže je práce se systémem intuitivní pro uživatele a je snadné přidávat nové prvky při individuálním vývoji některých agend či sestavování nových modulů.

Řešení provozu systému přes internetový prohlížeč minimalizuje náklady na údržbu a instalaci pracovních stanic uživatelů. Veškeré aktualizace jsou navíc okamžitě distribuovány ke všem uživatelům, každý tak má poslední verzi systému k dispozici v reálném čase

Off-line provoz

Náročné operace spouštěné z agend nad fremeworkem Magic2G, jejichž splnění může představovat řádově sekundy až hodiny, probíhají na pozadí. Uživatel tak nemusí po spuštění takové operace sledovat nečinně progress bar, ale může pokračovat v práci a průběžně sledovat procento naplnění výsledku takové operace

Funkce a objekty na stránce

Jednotlivé funkce, editační pole a nástroje představují samostatně existující celky, které lze na několika stránkách, objektech či záložkách opakovat. To umožňuje postavit například výběr záznamu ze stromové struktury jen jednou a pak alplikovat do libovolného množství míst.

Tato vlastnost např. umožňnuje snadno přeskládat konkrétní editační stránku, poldle ergonomických zkušeností s provozem.

Jazykové mutace

Položky menu, popisy formulářů a nápověda jsou v systému odděleny od aplikační logiky i od uživatelského rozhraní. To umožňuje modifikaci systému do řady jazykových mutací. Uživatel pak volí, kterou z jazykových mutací chce používat. U jedné instalace tak může jeden uživatel pracovat v českém jazyce, jiný v jazyce anglickém.

Grafický design

Vzhled informačního systému je díky internetové technologii uložen na jednom místě a změnit grafický defsign celého systému tak představuje relativně nenáročný zásah.

Uživatelské nastavení

Systém eviduje pro každého přihlášeného uživatele řadu nastavení. Způsob otevírání oken, barva pozadí či ukládání posledních použitých hodnot ve vyhledávacích filtrech tak zůstene u každého uživatele podle jeho preferencí. 


Zaměření:
turistický ruch, outgoing
Obsahuje: inventární systémy, rezervační systémy, skládání produktů, podpora DTP publikace, vyhledávací servery, prezentace zájezdů, on-line služba od rezervace přes prodej až po odbavení.
Je určeno pro: tour-operátory, prodejce zájezdů, provozovatele webových portálů

 


Zaměření:
kongresová turistika, incomming, pořádání akcí
Obsahuje: registrační systémy, systémy pro správu abstrakt a full-textů, evidence rozpočtů a příprava nabídek. Systémy podporují akce typu kongres, konference, výstava a doprovodné programy
Je určeno pro: organizátory společenských událostí, kongresové a konferenční agentury


Zaměření:
administrativa v průmyslové oblasti
Obsahuje: evidenční systémy, on-line obchodování s kapacitami a zbožím, plánování výroby, skládání zdrojů, práce s čárovými kódy
Je určeno pro: průmyslové organizace

 

 


Zaměření:
všechny oblasti s prezentací dat na www
Obsahuje: redakční systém pro správu skupiny www prezentací a portálů. Nástroje pro propojení s ostatními produktovými řadami postavenými nad frameworkem Magic2G
Je určeno pro: všechny oblasti

Proč Magicware

Máme zkušenosti, znalosti a úspěchy
Jsme nadšení pro to, co děláme
Jsme česká společnost s mezinárodním působením
Máme vize a dokážeme se připravit na budoucnost
Díky širokému použití systému umíme dělit náklady
Máme silnou podporu celého životního cyklu aplikace