Universální vyhledávání zájezdů


Je určeno pro:

  • partnerské tour-operátory
  • aliance tour-operátorů
  • internetové portály
  • připojování drobných prodejců s www prezentací

V rámci aplikace pro tour-operátory rezervační systém ukládá a aktualizuje do centrální databáze zájezdů data o produktových balíčcích a jejich dostupnosti. Evidují se zde jen nabídky na produkty a termíny, které jsou ještě k dispozici.

 

Centrální databáze slouží nejen k urychlení výkonu při vyhledávání, ale též ke koncentraci nabídky od několika tour-operátorů do jedné databáze. Universální vyhledávací jádro je navrženo tak, aby každá část (rezervační systém poskytující data, rezervační systém rezervující produkty a vyhledávání a rezervace přes www stránky) mohli fungovat na odděleném stroji i pod správou jiného provozovatele.

Centrální databáze

Centrální databáze umožňuje vyhledávání produktů v nabídkách velkého množství cestovních kanceláří a to najednou bez zpoždění které by způsobila komunikace se všemi takovými subjekty.

Databáze shromažďuje informace o názvech produktů, termínech případně počtech volných míst. Součástí záznamu je též řada záznam z řady individuálních číselníků zaváděných podle dodaných dat.

Pokud to poskytovatel dat umožňuje, eviduje systém u produktů i z které dopravy a ubytovacích zařízení se produkt skládá, které typy pokojů a s jakou obsaditelností jsou k dispozici a v extrémním případě i v jakých přesných množstvích.

Vyhledání a výsledek

Universální vyhledávací jádro není určeno přímo k provozování portálu či rezervačního systému, pouze s těmito portály a rezervačními systémy spolupracuje. Universální vyhledávací jádro obsahuje procesy, které umí shromažďovat data, a při zadání parametrů pružně vyhledat a poskytnout výsledek.

Pro podporu www vyhledávání obsahuje instalace vyhledávacího systému komponenty, které si tvůrce www stránek vloží do své www prezentace a dostane tak nejen aktualizovanou formu vyhledávacího formuláře (s aktuálními číselníky), ale též komponentu která zobrazí výsledek vyhledávání, a detail vyhledaného zájezdu. WWW prezentace přeloží získaná data do svého grafického stylu.

Rezervace

Vyhledávací jádro pouze shromažďuje a vyhledáván nabídky. V okamžiku, kdy má dojít k rezervaci, spojuje tento systém prodejce či zákazníka přímo se systémem poskytovatele produktu. Spojení může probíhat v jednom z následujících režimů:

  • otevření pop-up okna rezervačního systému dodavatele
  • provedení rezervace přes www prodejce prostřednictvím on-line připojení do systému dodavatele na pozadí
  • odeslání poptávky e-mailem
  • uložení poptávky či objednávky do interní databáze, dále řeší operátor.

U systémů s interní komunikací prodejce s dodavatelem na pozadí může rezervační systém prodejce sám zaevidovat rezervované kapacity a zahrnout tak prodej do svých evidencí a statistik.

 

 Konfigurovatelné vstupy

Data z různých rezervačních systémů mohou vstupovat do centrální databáze jedním z následujících formátů:
- TXT a CSV soubory
- XML soubory
- Rozhraní webservices
- Connector do jiné databáze

Data mohou přicházet aktivním vyžádáním systému obsluhujícího centrální databázi, nebo může systém pasivně čekat na dávky aktualizací od partnerského systému.

Importy formátu se nastavují jako šablony, tekže nastavit přijímání nového formátu produktové nabídky je jen otázkou konfigurace, bez nutnosti programátorského zásahu. Stejně tak nastavení akcí pro vyžádání aktuálních dat je nastavováno přímo uživatelem.

Při každé aktualizaci se mohou doplnit i číselníky parametrů. Systém má k dispozici nástroje na odstraňování duplicit a překlad položek v číselníku

Pravidelnost aktualizací

Aktualizace informací z různých zdrojů může být odlišná. Některé systémy mohou ukládat změny on-line, jiné dávkově třeba jednou za týden. Systém eviduje u každého produktu nejen dodavatele, ale též aktuálnost z hlediska nastavené periody aktualizace a datum a čas poslední aktualizace. Výsledky vyhledávání pak nesou i tyto informace.

Komunikace mezi instancemi jádra

Stejně jako umí vyhledávací jádro přijímat informace o nabídkách a ukládat je do své databáze, umí též shromážděné infomace či jejich část předávat jiné instanci vyhledávacího jádra.

Tato funkce zajišťuje především omezení nadměrné komunikace rezervačního systému s velkým množstvím vyhledávacích jader a je vhodná především pro sítě s koncentrátory (např. tématické či alianční portály).


Případové studie

Pro inspiraci je zde uvedeno několik příkladů, jak využít universálního vyhledávacího jádra v praxi.

Partnerské CK

Situace: Dvě národní instance mezinárodního tour-operátora prodávají každá své produkty, ale zároveň i produkty svého partnera.

Řešení: Při nasazení kompletní produktové řady is>tour bylo u každého tour-operátora použito jeho vlastní vyhledávací jádro, do kterého je on-line doplňována nabídka jeho národního partnera. Na www stránkách i přes terminál každého z partnerů lze tak provést vyhledání i rezervaci z kompletní mezinárodní nabídky.

WWW portál

Situace: WWW portál zaměřený na potápění sdružuje několik cestovních kanceláří se stejným zaměřením. Portál shromažďuje a převádí do jednotné podoby nabídky svých partnerů.

Řešení: Při nasazení universálního vyhledávacího jádra došlo ke zjednodušení koncentrace i vyhledávání nabídek.

Do vyhledávací databáze portálu přibyly další tematické zájezdy od jiných tour-operátorů a nabídka partnerských kanceláří se díky komunikaci instancí dostala k velkým tour- operátorům a www prodejcům.

WWW portál posílal svou integrační pozici na poli zájezdů za potápěním.


Aliance

Situace: Čtyři tour-operátoři pracují v úzké spolupráci. Pokud operátor nenalezne pro zákazníka vhodný zájezd z vlastního zdroje, sáhne do nabídky svých partnerů.

Řešení: Při nasazení kompletní produktové řady is>tour bylo u každého tour-operátora použito vyhledávací jádro pro jeho vlastní produkty, a to bylo propojeno na jeho web.

Rezervační systémy všech tour-operátorů pak byly připojeny na jedno společné jádro a každý z účastníků tak při vyhledání vhodných zájezdů přes terminál vidí nejen své zájezdy, ale i zájezdy partnerské, a to s příslušným označením.

V případě technických problémů je schopen přepnout každý z účastníků svůj rezervační terminál na své samostatné jádro a pokračovat tak nezávisle na partnerech.

Proč Magicware

Máme zkušenosti, znalosti a úspěchy
Jsme nadšení pro to, co děláme
Jsme česká společnost s mezinárodním působením
Máme vize a dokážeme se připravit na budoucnost
Díky širokému použití systému umíme dělit náklady
Máme silnou podporu celého životního cyklu aplikace