Pravidelná servisní činnost

Aby uživatelé využili plný potenciál aplikace informačního systému či www stránek, je třeba udržovat aplikaci neustále odpovídající jejich nejaktuálnějším potřebám. K zajištění všech fází životního cyklu aplikace jsme připravili celou řadu služeb.

Poskytování služeb provádíme podle metodiky Microsoft Operations Framework ®

HelpDesk

Tato služba představuje pomoc při řešení nestandardních situací, řešení nových požadavků či zodpovídání dotazů. Základem je systém pro evidenci požadavků a osoba HelpDesk manažera, který požadavky buď přímo řeší, nebo zajišťuje jejich hladké odbavení.

Součástí služby je přístup zákazníka k evidenčnímu systému požadavků, kde vidí nejen stav řešení jednotlivých již přijatých požadavků, ale též rychlost reakce. Veškeré odpovědi a nabídky jsou prostřednictvím tohoto portálu stále k dispozici. Jak se liší helpdesk a hotline?

Hotline

Hotline představuje vyřizování požadavků a hlášení stavů systému telefonicky, na vyhrazenou telefonní linku. Pokud není schopen operátor hotline dotaz či požadavek vyřídit osobně, zprostředkuje telefonickou konzultaci se zodpovědnou osobou.

Technická podpora

Technická podpora je v podstatě skupina programátorů, kteří jsou vyhrazeni pro technické řešení požadavků zákazníka přijatých přes Helpdesk a Hotline. Je zajištěna zastupitelnost osob v týmu a členové týmu jsou vždy zaškolení do aktuální verze spravované aplikace.

Analytická a metodická podpora

Vedle technických zásahů s týmem technické podpory je pro Vás připraven i tým analytiků seznámených se systémy, pro které je tato služba poskytována.

Analytici řeší dotazy jak zrealizovat v našich systémech Vaše nové představy a modely práce, případně připravují návrhy na změny a úpravy systému tak, aby naplnili vaše požadavky či zvýšili přidanou hodnotu provozovaných systémů.

SEO optimalizace

Při provozu Web aplikací, jejichž úspěšnost závisí na stavu dohledatelnosti v různých internetových vyhledávačích je k dispozici též činnost odborníka na SEO (Search Engine Optimalisation).

SEO optimalizace v pravidelné servisní činnosti spočívá v průběžném sledování stavu dohledatelnosti a úpravě klíčových slov a odkazů v prezentaci.

Vlastník prezentace definuje cíle, kterých chce se svým projektem z hlediska dohledatelnosti dosáhnout a pravidelné zásahy do obsahové i technické části www prezentace jsou přímo k tomu určeným nástrojem.

Garance připravenosti obsluhy

Evidence uživatelů systému, přístupu těchto uživatelů k modulům, znalost nasazení verzí systému i nejrůznějších dodaných změn a úprav vedla k vytvoření nové služby.

Při nasazení zaškolíme Vaše uživatele v těch částech systému, ve kterých budou pracovat a průběžně je informujeme o změnách, které nastaly v částech systému, se kterými pracují. Součástí života uživatele může být i pravidelné doškolování a testy.

Omezí se tak přetíženost uživatelů nerelevantními informacemi a zjednoduší se změny uživatelů z hlediska rolí v systému či příchody uživatelů nových.

Výsledkem je nejoptimálnější využití systému každým individuálním uživatelem a minimum dotazů na způsob práce v systému.

Web asistent

Pro osoby spravující web, které nechtějí spravovat obsah přes administrační rozhraní sami, je k dispozici služba dobře zaškoleného asistenta, který integruje úlohu konzultanta, kodéra i projektového manažera v jedné osobě. Může realizovat drobné grafické práce a zajišťuje i drobné technické úpravy.

Web hosting

Vaší web prezentaci jsme schopni hostovat v naší serverové farmě na páteřní síti.

Aplication hosting

Hosting složitějších systémů obsahuje nad rámec běžného hostingu navíc vyhrazení strojového času, zajištění internetové dostupnosti v definované kvalitě, zajištění rychlé obnovy provozu v případě havárií, rozsáhlejší systém zálohování, průběžné sledování výkonu aplikace a mnoho dalších služeb.

Aoplication hosting je službou, která nahradí tým Vašich správců serveru, databázových specialistů, nákupy hardware, či hospodaření se záložními medii.


Proč Magicware

Máme zkušenosti, znalosti a úspěchy
Jsme nadšení pro to, co děláme
Jsme česká společnost s mezinárodním působením
Máme vize a dokážeme se připravit na budoucnost
Díky širokému použití systému umíme dělit náklady
Máme silnou podporu celého životního cyklu aplikace