Základní moduly, dostupné v každém nasazení Magic2G

Systém se skládá z řady nezávislých modulů. Modul obsahuje řadu agend a nástrojů pro práci s objekty těchto agend. V základní instalaci jsou k dispozici následující moduly:

Evidence osob

Osoby vystupují v mnoha agendách a částech systému. Mohou být cestujícími v dopravním prostředku, uživatelem s konkrétními přístupovými právy, zaměstnancem v organizační struktuře, nebo nakupujícím zákazníkem.

Součástí základního nasazení systému je centrální evidence osob, která umožňuje z různých částí systému osoby vkládat a editovat. Zároveň ale systém hlídá a minimalizuje duplicity záznamů.

U osob evidujeme základní informace a dále doplňujeme agendami jako jsou např.:

  • adresy
  • kontakty
  • platební karty
  • bankovní účty
  • doklady

Jedna osoba může mít v rámci každé takové agendy více záznamů a tyto záznamy mohou nést příznak z uživatelsky definovaného číselníku. Adresa například může být fakturační, korespondenční či domácí, kontakty mohou obsahovat libovolný počet telefonů, faxů, www adres či čísel ICQ. Typy kontaktů opět může doplňovat k tomuto úkolu oprávněný uživatel.

U osob evidujeme kompletní historii, takže osoba vložená do jedné agendy zachovává v dané agendě aktuální hodnoty z okamžiku vložení, ale při novém vkládání již pracuje uživatel s nejčerstvějšími kontakty.

Evidence organizací

Stejně jako osoby mohou i organizace v systému vystupovat v různých agendách a rolích, jako jsou dodavatelé, odběratelé, dopravci atd.

Tato agenda je opět řešena jako centrální a ve všech částech systému využívá stejná okna pro vložení a editaci organizace. Organizace jsou v systému nejen firmy, ale i provozovny a fyzické osoby podnikající na IČO.

Obdobně jako osoby může mít organizace více adres, organizaci nadřazenou, řadu kontaktů a bankovních účtů atd.

Správa uživatelů

Uživatel je identita osoby v systému. Podle potřeby může mít osoba více uživatelských identit, nebo můžeme umožnit existenci anonymního uživatele bez definice osoby. Při vstupu do systému se uživatel prokazuje jménem a heslem.

Uživatel se dostane podle přidělených rolí jen k těm funkcím a datům, které mu umožní jeho vymezený uživatelský profil. Do jednoho systému tak mohou vstupovat uživatelé, kteří uvidí systém velmi odlišně. Role v systému přiděluje administrátor na straně zákazníka.

Role a zámky

Uživatelský profil se skládá z rolí. Role je sada oprávnění na funkce a agendy, se kterými může uživatel v systému pracovat. Zámky lze vytvářet nejen na celé agendy, ale i na jednotlivé funkce či podmiňovat zámkem i složitější logiku zpracování či zobrazování dat.

Soubory a obrázky

Ukládání libovolných souborů je prováděno do file-systému pod vlastním kódovým označením. Databáze představující stovky gigabytů dat tak nezpomaluje databázový zdroj a dostupnost souboru je velmi rychlá. Při ukládání fotografií generuje systém automaticky náhledové rozlišení, aby práce s fotografiemi tiskové kvality nebyla brzděna formátem, či velikostí původního souboru.

Evidence souborů a obrázků může být připojena k různým objektům. Vedle vkládání obrázků z pevného disku jsou zde silné nástroje pro vyhledávání a výběr obrázků z již existujícího archivu. Jeden obrázek tak může být použit u více objektů a to i objektů různého typu. Obrázek hotelu tak může například figurovat u hotelu, ale i u zájezdu či v popisu destinace.

Při použití a exportech je systém schopen poskytnout buď rozumně velký náhled, nebo původní originální velikost i formát.

Proč Magicware

Máme zkušenosti, znalosti a úspěchy
Jsme nadšení pro to, co děláme
Jsme česká společnost s mezinárodním působením
Máme vize a dokážeme se připravit na budoucnost
Díky širokému použití systému umíme dělit náklady
Máme silnou podporu celého životního cyklu aplikace