Statistiky a bilance

Výstupy aktuálního stavu prodeje umožňují přijímat včas důležitá rozhodnutí, které mohou prodej ovlivnit. Analytické výstupy uplynulých prodejů pak pomáhají správně postavit obchodní modely a strategie na další sezony. Všechny vystupuje možné provádět kdykoli je to potřeba a pokaždé jsou maximálně přesné, neboť vycházejí z on-line dat.

Stav prodeje

Statistika poskytuje informace o počtu prodaných jednotek ve vztahu k nakoupeným. Dále je zobrazován aktuální stav prodeje ve formě počtu rezervovaných a volných jednotek a to jak jednotlivých zařízení, tak z nich skládaných balíčků.

Analyticky je možné procházet nasmlouvané kapacity a prodeje jednotek z hlediska času, počtu i celkového finančního obratu.

Výstupy slouží k doobjednávkám kapacit, či k jejich uvolňování, k vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých kapacit z hlediska naplnění původních představ o prodeji počtu pokojů či míst, nebo vyhodnocení z hlediska propadlých kapacit.

Statistiky použitých slev

Uživatel volí parametry cílové skupiny, která ho zajímá a zobrazuje výsledek. Zobrazuje se vývoj čerpání slev v tabulkové podobě i v grafech. Počet případů poskytnutí slevy a výše poskytnutých slev kumulovaně za jednotlivá období i za celou sezonu.

Statistiky rozpuštění režijních nákladů

Náklady na marketing, tisk katalogů či pojištění tour- operátora se dají rozpouštět do jednotlivých koncových cen již při kalkulacích. Speciální statistický modul umí pro různě definované skupiny rezervačních čísel zpětně spočítat finanční částku, která se takto na jednotlivé režijní skupiny splatila.

Statistiky ziskovosti

Modul umožňuje zobrazovat ziskovost na rezervační číslo, destinaci, zájezd a mnoho dalších objektů. V úvahu se berou reálné náklady účtované dodavatelem a rozpuštěné do obchodních případů – rezervačních čísel.

TOP žebříčky produktů

Z výpočtu ziskovosti systém vytváří TOP žebříčky zájezdů, termínů, destinací, podle výše ziskovosti.

Podle nastavené podrobnosti tohoto výstupu tak může produktový manažer minimalizovat opakování nevýnosných destinací a ubytovacích zařízení a naopak posilovat výnosné lokality a produkty.

TOP žebříčky prodejů

Vedle vyhodnocení z hlediska produktu je možné zobrazovat též tabulky a grafy podle prodejce. Uživatel tak může každý den či měsíc sledovat TOP žebříčky prodejců různých kategorií, nebo celkem.

Prodej lze sledovat i podle poboček a dokoce i podle konkrétních jmen uživatelů prodejce, poboček či centrály. Takové výstupy pak mohou sloužit mimo jiné i k ohodnocení nejlepších prodejních pracovníků.


 

Realizace zájezdu

Řada výstupních sestav slouží pro realizaci zájezdu v průběhu sezony a pro komunikaci s partnery. Cílem je, aby veškeré seznamy byly připravovány a zasílány na své cílové uživatele automaticky, bez nutnosti zásahu operátora.

Rooming listy

Jedná se o seznamy osob a pokojů naplněných rezervacemi či prodeji. Systém rozeznává:
• rooming listy
• booking position
• release seznamy
• dopravní seznamy pro transfery
• a řadu dalších.

Každý dokument může být zasílán jako úplný, nebo ve formě přírůstků od poslední zaslané verze. Uvádí se obsazení pokojů konkrétními účastníky, objednané služby i speciální instrukce zadané při rezervaci.

Roaming listy je možné zasílat ve formě XLS souborů, MS Word souborů, PDF souborů, nebo zobrazovat jako běžnou www stránku pod přístupovým heslem. Vše je uživatelsky snadno administrovatelné.

Dopravní seznamy

Systém sestavuje, zobrazuje či automaticky odesílá také dopravní seznamy. V případě více zastávek uvádí kdy který cestující nastoupí a to včetně nejdůležitějších kontaktů.

V případě, že byl použit modul rezervace ve schématech zařízení, mají takové seznamy uveden kód sedadla, je možné tisknout k seznamu též grafický plánek obsazení se jmény cestujících.

Situace

Výstupní sestavy aktuálních situací prodeje v destinaci či ubytovacím zařízení slouží pro interní potřeby sledování situace prodeje a provádění korekcí.

Odbavovací pokyny

U jednotlivých produktů se definuje šablona odbavovacích pokynů. Do šablony produktový manažer vkládá informace cílové lokalitě a obecné organizační pokyny.

Systém do šablony automaticky doplňuje místa, data a časy odletu či odjezdu, místa a časy nástupu do svozů či místa a časy cílové stanice, názvy ubytovacích zařízení apod.

Vouchery

Stejně jako v případě pokynů se jedná u generování voucherů o naplňování předem připravení šablony konkrétními daty.

Systém umožňuje automatické generování voucherů a odbavovacích pokynů. Odbavení tak provést i přímo prodejce či pracovník pobočky.

Vstupenky

Speciální typ voucheru, který navíc generuje záznam o vystavení vstupenky. Systém do vstupenky doplní kód, číslo, zařízen či akci.

Pokud je instalován modul pro generování částkového kódu, může být vstupenka vybavena čárkovým kódem pro pozdější automatické načítání či kontrolu.

Odbavení on-line

Vzhledem k tomu, že systém generuje pokyny i vouchery automaticky, může odbavení provést přímo cestující. Cestující se může zalogovat na www stránky a odtud stáhnout dokumenty a potvrdit že došlo k odbavení, nebo mohou být dokumenty odeslány cestujícímu na e-mail.

Proč Magicware

Máme zkušenosti, znalosti a úspěchy
Jsme nadšení pro to, co děláme
Jsme česká společnost s mezinárodním působením
Máme vize a dokážeme se připravit na budoucnost
Díky širokému použití systému umíme dělit náklady
Máme silnou podporu celého životního cyklu aplikace